Prof.J.T.Njoka in Loita to supervise his PhD student Peris Kariuki